Equinor støtter Morgendagens Helter

Equinor har lange tradisjoner med å støtte talenter og talentutvikling, og de siste ti årene har dette tatt form gjennom vårt Morgendagens Helter-program. Morgendagens Helter handler om unge mennesker med store drømmer og talentet som skal til for og lykkes. Equinor ønsker å være med på å bidra til å realisere dette.


Stolte sponsorer av

  • Realfag

    Mikroskop
  • Kultur

    Elgitar
  • Idrett

    Fotball

Equinors suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgen­dagens helter. Helter inspirer oss og binder oss sammen. Vi har behov for noen å se opp til, noen som bidrar med store opplevelser. I tillegg til i kulturlivet og idretten, trenger vi også helter innen forskning og teknologi – fordi vi trenger spesialiserte fagfolk til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Derfor støtter Equinor morgen­dagens helter innen både idrett, kultur og realfag. Til glede for dem selv og alle oss andre.