Tilbake
Underjordisk gjenvinningssystem
år 2022

Underjordisk gjenvinningssystem

Jasper Tofte Messel

Beskrivelse

Utnytte kloakkrørsystemet som allerede finnes til å utvikle et underjordisk avfall-/gjenvinningssystem.

Tallene referer til nummerering på arbeidstegningen:

1. Ulikt søppel blir kastet i vanlige søppelkasser (ute og inne).

2. Søppelet blir "sugd"/dratt ned i systemet og havner på et rullebånd hvor søppelet scannes.

3. Søppelet blir kildesortert og sendt videre i nye rør ut fra hvilket søppel

det er.

4. Søppelet havner i store containere der søppelet blir knust, most osv.

5. Søppelet sendes deretter videre til store gjenvinningsstasjoner der det blir brukt til energi, produkter osv.