Tilbake
Røksugendebrannslukningsaperat
år 2018

Røksugendebrannslukningsaperat

Jakob Solvoll

Beskrivelse

Suger opp den farlige røyken i en brann