Tilbake
Passe varmt hus hele året
år 2040

Passe varmt hus hele året

Andreas Jordal-Ulrichsen

Beskrivelse

Min oppfinnelse er et hus med varmelager og kuldelager. På vinteren lagrer man kulde og varmer opp huset med sommervarme. På sommeren lagrer man varme og kjøler ned huset med vinterkulde. Varmtvannstanken varmes med sommervarme. Sommervarmen og vinterkulden slippes inn gjennom rør og ned i lagerene. Varmesensorer føler når det er varmt nok for å slippe inn sommervarme og kuldesensorer føler når det er kaldt nok for å slippe inn vinterkulde. Det er flere luker i inntaken for at varmen og kulden ikke skal slippe ut igjen. Det er flere luker på inntaket for sommervarme fordi at det er viktigere å få inn sommervarme til vinteren og varmtvannstanken og beholde den, enn hva det er å få inn vinterkulde til sommeren.