Tilbake
Flyvebil
år 2020

Flyvebil

Askil Birkeland

Beskrivelse

Jeg ønsker å gjøre bruk at den elektromagnetiske kraften skapt av jordens indre kjerne til å få biler til å sveve. Dette vil jeg prøve å få til med bruk av det kjente teorien hvor like poler frastøter hverandre og ulke poler tiltrekker hverandre. I bilen vil jeg ha en magnet generator som kan endre polariseringen slik at jeg kan frastøte meg fra jorden når jeg vil opp og tiltrekke meg jorden når jeg vil ned. Som på svevetog vil jeg kunne bevege meg framover og bakover ved å konstant endre polariseringen.