Tilbake
Elektron-positron generator
år 2090

Elektron-positron generator

Max Yiye Cao

Beskrivelse

Denne oppfinnelsen bruker eksisterende konsepter og eksperimenter til å utnytte energien som oppstår ved elektron-positron kollisjoner.

1. En ekstremt kraftig laser sender en stråle med ekstremt kort bølgelengde mot målet.

2. Laserstrålen med ekstremt kort bølgelengde

3. 3 mm med gull

4. 100 milliarder positroner

5. Laser

6. Ultrafiolett stråle med bølgelengde på 185 nanometer

7. Platinum

8. Elektroner stråler ut av platinaet som følge av den fotoelektriske effekten.

9. For hver elektron-positron kollisjon dannes det minst 2 gammastråle-fotoner.

10. Strålene blir absorbert av bly. Blyet varmes opp, som videre varmer opp vann som driver en turbin.

11. Vann

12. Vanntilførsel

13. Vanndamp

14. Turbin

15. Tannhjul som skifter retningen akselen roterer.

16. Generator

17. Kraftledning som fordeler elektrisiteten.

18. Yttrium barium kobberoksid skaper et elektromagnetisk felt som holder elektronene og positronene på plass i midten av reaktoren. Yttrium Barium kobberoksidet former en spole som går rundt reaksjonskammeret i form av en tett heliks. Dette kalles for en solenoid. Yttrium barium kobberoksidet forkortes til YBCM, og har kjemisk formel YBa2Cu3O7

19. Flytende nitrogen ved temperatur -196 grader celsius gjør materialet superledende.

20. Tilførsel av flytende nitrogen

21. Et tykt lag med bly isolerer reaktoren dersom det skulle skje et utslipp av gammastråler. Videre sørger blyet også for at hele prosessen skjer i et vakuum.