Tilbake
Damplyset
år 2017

Damplyset

Martin

Beskrivelse

Her er en maskin son er under baken/gangfeltet

Når det regner samles vannet seg i en stor beholder

Vedsidenav er det en datamaskin og en sensor som sender signal til kommunen når beholderen er full.

Da setter kommunen gass grillen som er under vannbeholderen i gang får å koke opp vannet til damp.

Dampen preser hjulene til å gå rundt som er koblet til en generator som sender energien/strømmen til ett batteri.

Batteriet sender strømmen om natten til lyktestolpene oppe på gata som sener ett lys når en person går forbi.

Itileg samarbeider alle lykttestolpene.

Sån att lyset bare er på når folk går forbi