Tilbake
Bedre Læring
år 2018

Bedre Læring

Emilie Kildal

Beskrivelse

Det er vitenskapelig bevist at mennesker lærer bedre gjennom variasjon, og informasjon gitt over lengre tidsperioder kontra gjennom intensive kurs -- en enkel liten oppfinnelse kan gjøre den store forskjellen da vi suksessfullt tilpasser oss dette. Programmet, eller «app'en» da, vil hjelpe studenter å få mer ut av informasjonen de blir presentert av lærerne.

Programmet er tilpasset hver enkelt elevs fag, i de timene eleven har rettslære for eksempel vil app'en automatisk foreslå artikler og videoklipp som har med temaet de jobber med å gjøre. Eleven får dermed en slags oversikt over temaet, og kan lese hva som fanger oppmerksomheten samtidig som de lytter til lærer og dermed får de stilt mer informerte spørsmål som hjelper den helhetlige forståelsen.

Etter at eleven har forlatt klasserommet fortsetter læringen. App'en forteller om praktisk bruk av informasjonen du lærte i timen, og bedrer elevens forståelse betydelig. Dette er muligens den viktigste delen av programmet. Eleven får hjelp til å knytte informasjon opp mot daglig bruk, og istedet for et 10 minutters innblikk i dette på slutten av klassetimen får de det regelmessig gjennom dagen – akkurat slik studier har bekreftet mest effektivt.

På kvelden vil eleven bli sendt en liten test. Her svarer de på spørsmål fra dagens timer og dagens temaer. Svarer de feil blir de videresendt til fakta og informasjon de kan lese for så å prøve igjen med en bedre forståelse av hva de ikke fikk med seg. Som en ekstra motivasjon kan poeng og data fra disse minitestene leses av lærer, og de fungerer som en slags erstatting for lekser.