Tilbake
Barneromsrydder
år 2020

Barneromsrydder

Thelma V. Reimers

Beskrivelse

Ein veggmontert boks har fast kamera med oversiktsbilde over rommet og samanliknar bilde kvar 5 minutt. Dersom noko har endra seg på glovet vil panelet sende ut ei melding med bilde til eigaren av rommet på mobil og spør om det skal ligge eller kastast. Dersom eigaren vel la-ligge har han eller ho 30 minutt å ordne på, ellers vil ein kombinert støvsugar-robot med kamera og arm køyre ut og suge fast rotet til armen og kaste det i søppelspannet som den veit kor er. Kvar dag vil støvsugar-roboten støvsuge rommet som vanlig og gjere at det blir mindre støv plage for ungen som bur der. Roboten har ladestasjon for eksempel under senga.

Ryddemeldingane kan både vera nyttige og oppdragande og vil uansett gjere at sjølve støvsuginga går fint slik at rommet blir godt å sove i.