Tilbake
Bakteriekoker og bakteriesuger
år 2022

Bakteriekoker og bakteriesuger

Theodor Håkstad

Beskrivelse

«Bakteriekoker og bakteriesuger».

Smitterommet(Bakteriekokeren) består av et basseng med varmepanel. Varmepanelene sørger for at vannet i smitterommet alltid er varmt. Vannet skal være varmt for å drepe bakteriene. Smitterommet er designet slik at vannet kan få høy temperatur uten å gå over til damp.

Bakteriesugeren styrer man ved hjelp av en liten fjernkontroll. Bakteriesugeren kan brukes på sykehus for å suge opp uønskede bakterier, og kjøre de til smitterommet. En slags støvsugereffekt. Bakteriesugeren kan derfor veksle mellom å suge opp bakterier og tømme de ut. Bakteriesugeren er selvdreven av bakterier. Den utvinner energi fra bakterier som suges opp. Den er derfor selvdreven og miljøvennlig. På natten kan bakteriesugeren jobbe selvstendig. Den er programmert til å kjøre rundt på sykehuset å besøke rom med pasienter på. Bakteriesugeren kobles lett til smitterommet og man trenger ikke åpne dører for å tømme bakterier.