- Bra for barn å bli tatt på alvor

- Bra for barn å bli tatt på alvor

Håvard Tjora er forfatter og lærer, og kjent fra TV-programmer om barn og læring. Hvilke tanker sitter han igjen med etter å ha vært formann i den nasjonale juryen i Prosjekt Fantasi?

- Først og fremst var det en morsom og givende opplevelse å få et så godt innblikk i barnas fantasiverden. For det er en verden helt uten de begrensingene og den erfaringsballasten vi voksne ofte har med oss når vi skal forsøke å løse problemer. Barna tenker helt fritt, og da kan det skje mye rart – og mye spennende. For barna er rett og slett alt mulig, sier Tjora.

«Galskap» i dag – virkelighet i morgen

Ved å se alle de ulike ideene barna har sendt inn, ble Tjora minnet om sin egen barndom. Han kjente igjen måten å tenke på og måten barn søker løsninger på.

- Nå som den gang handler det gjerne om å la saker og ting skje veldig fort, at noe flyr gjennom luften, er usynlig, at små og store oppgaver i hverdagen blir enklere og mer behagelige for oss selv og andre, og så videre, sier han.

Det som  gjør Prosjekt Fantasi ekstra spennende for Tjora, er at mange av de helt «vanvittige» ideene han husker fra sine egne barneår, i dag er blitt til helt selvsagte deler av hverdagen. 

- Det er det perspektivet vi voksne må ha med oss når barn kommer med fantasifulle og tilsynelatende helt urealistiske ideer. Om få år kan ideene være realisert, og ingen husker at de en gang ble sett på som galskap. Ofte er vi litt for raske til å riste på hodet av barns skapertrang og fantasier. Vi bør nok heller lytte oppmerksomt, sier Tjora. 

Gir barna tro på egne krefter

Noe av det som ifølge Tjora er mest positivt med Prosjekt Fantasi, er at det viser barn at voksne tar dem på alvor.

- Når en stor og kjent bedrift som Statoil går i bresjen og hyller barnas skaperkraft, da setter det spor, sier Tjora. 

Han mener dette er en viktig og verdifull anerkjennelse av at barns idemangfold kan handle om mer enn artige påfunn.

– Det er noe jeg tror både barn og foreldre vil merke seg, avslutter Håvard Tjora, formann i den nasjonale juryen i Prosjekt Fantasi.